Skip to main content

En motiu de la celebració dels 400 anys de presència a Arenys de Mar, hem col·laborat amb els frares caputxins en la gravació d’un documental. El documental farà un recorregut històric, explicarà la importància de la figura de Sant Francesc, mostrarà la vida quotidiana al convent i també l’acció social que realitza.