Skip to main content

UNINTEGRA és un nou projecte que desenvolupa ACSAR en el marc d’un consorci europeu integrat per Universitats i que té per objecte facilitar la inclusió social dels refugiats de guerra. Les institucions que desenvolupen el projecte són: la Universitat de Santiago de Compostel·la (soci principal), la Universitat d’Atenes, la Universitat del Minho, la Universitat de Vic i l’Ajuntament de Santiago de Compostel·la.

El projecte té el suport de l’ACNUR, i es desenvolupa amb entiatts locals gregues com el Greek Forum of Migrants (GFM), l’Ajuntament d’Atenes, PRAKSIS i Solidarity Now.

El projecte preveu organitzar dues Conferències Internacionals a Grècia per identificar les millors pràctiques i projectes d’èxit provat en la incusió social des rerfugiats. També l’organització de tallers de formació i cooperació tècnica per a les persones que, en el seu dia a dia, treballen amb els refugiats; l’objectiu és millorar la seva competència tècnica. També s’organitzaran estades de professionals i voluntaris sobre el terreny, per participar en programes de suport emocional, acompanyament, apoderament i activació dels refugiats, especialment pel que fa a la inserció laboral.