Skip to main content

En el marc dels actes de commemoració dels 100 anys de la Conferència Internacional de Comunicacions i Trànsit, es va elaborar el documental “La Conferència de Barcelona i la Societat de Nacions: el naixement del multilateralisme modern”, produït per Animaset Media amb el suport del Port de Barcelona i la col·laboració de Diplocat. El documental es va presentar el dilluns 5 de setembre de 2022, al Saló Daurat de la Llotja de Mar de la capital catalana.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/Qms4quf6H_0?si=E0xt1mn16qpM1VU2″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen></iframe>

El film aprofundeix en la importància d’aquesta cimera i dels tractats que en van sorgir: s’hi destaquen els fets més rellevants del que va ser la primera conferència intergovernamental de la Societat de Nacions, tot emmarcant-la en el context internacional i català del moment a través de la veu d’historiadors i acadèmics com Albert Balcells, Nicolas Levrat, Blandine Bluckaz-Louisfert o Josep Pich.

La conferència es va celebrar durant sis setmanes al Palau de la Generalitat i al Saló de Cent, amb la participació de delegats de 42 països. En van sorgir els primers tractats internacionals fruit de la tasca de la Societat de Nacions, coneguts com els Convenis de Barcelona, encara avui vigents.

El documental té diverses localitzacions tant a Catalunya com a Ginebra: s’ha enregistrat a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, a la Biblioteca de Catalunya, a la Casa dels Canonges com a seu institucional del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, al Port de Barcelona, a la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra i a l’Arxiu Nacional de Catalunya. A Ginebra, les localitzacions inclouen l’Institute of Global Studies – Universitat de Ginebra i els Arxius de la Societat de Nacions al Palais des Nations.