Skip to main content

Amb motiu de la festa del pare Claret, que s’escau aquest dijous 24 d’octubre, Animaset ha produit pels Missioners Claretians de Catalunya aquest vídeo de felicitació. El contingut s’ha treballat conjuntament amb els dos equips de pastoral dels Col·legis Claret de Valls i de Barcelona. Els protagonistes són alumnes d’aquestes dues escoles, que expliquen què han après amb el pare Claret.