Skip to main content

Míriam Díez, periodista especialitzada en religió, va impartir una jornada de formació a 100 religiosos de la URC el dissabte 25 de novembre al col·legi Santa Dorotea de Barcelona. Una jornada inclosa en el programa de formació continua que ofereix la Unió de Religiosos de Catalunya i que va tractar sobre la convivència de la vida religiosa en un context tecnològic. Díez va remarcar la importància de ser conscient del panorama de canvi que s’està vivint per tal d’aplicar-ho a les accions pastorals. Miríam Díez és directora de l’Observatori Comunicació, Religió i Cultura de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

El context actual es mou en termes com la digitalització, la velocitat, l’aparença i la globalització. L’aparició de les xarxes socials ha suposat un canvi de comportament: del col·lectiu a la importància del jo; de la calma a la immediatesa i de la individualitat a la globalitat. Segons la periodista, no estar a les xarxes socials “és una opció molt legítima” però s’ha de tenir en compte que actualment “les angoixes i les esperances de la gent, també de les possibles noves vocacions, passen per aquí”.

Per tant, Díez proposa formar-se i estar al dia de les novetats tecnològiques per tal d’aprofitar les oportunitats i aplicar-les en el camp de pastoral. A més a més, destaca que la humanitat i la capacitat creativa poden aportar més valors que no pas la tecnologia.