Skip to main content

Aquest dijous s’ha celebrat a la 78ena Assemblea de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC) al Seminari Conciliar de Barcelona.  L’Assemblea ha tingut com un dels temes centrals la revisió dels compromisos i conclusions del Congrés de la Vida Religiosa a Catalunya celebrat entre 1993 i 1995, ara fa 25 anys.

El pare Andreu Trilla, escolapi i llavors president de l’URC, ha explicat que el Congrés no va ser un seguit de reunions i documents, sinó “itinerari” conjunt dels religiosos i religioses de Catalunya. Dels compromisos i conclusions ha destacat com aspecte central la intercongregacionalitat: la promoció del treball conjunt entre les congregacions religioses presents a Catalunya. Entre altres, d’aquell compromís en va sortir el projecte Cintra, en el que diverses congregacions col·laboren per mantenir un projecte educatiu, social i de reinserció laboral.

El pare Trilla també ha destacat que van ser un eix del Congrés el paper dels laics, una invitació a “refiar-se dels laics” i a “convidar-los a compartir la nostra missió”. Finalment un aspecte rellevant va ser aposta de la vida religiosa per aprofundir la seva presència a les fronteres, “allò que ara el papa Francesc en diu les perifèries”.

Els participants a l’assemblea han expressat la necessitat de renovar aquests compromisos i d’impulsar alguna iniciativa que, com va ser el Congrés, sigui un espai de trobada entre els religiosos i religioses de Catalunya. Sense necessitat de fer un nou Congrés, s’ha coincidit en que cal reforçar els espais de col·laboració, coneixença i treball conjunt de la vida religiosa.

Inculturació a Catalunya

L’assemblea també ha tractat altres temes com el procés actual de reestructuració que viuen moltes congregacions religioses presents a Catalunya i que comporta la desaparició de províncies territorialment limitades a Catalunya. En la intervenció inicial, el president de l’URC, el claretià Màxim Muñoz, ha destacat la necessitat que les persones i institucions presents a Catalunya “coneguin bé el context cultural i eclesial on han d’inculturar la seva vida i missió” perquè “és una necessitat pastoral”.

Amb aquesta finalitat, s’ha presentat a l’Assemblea un nou curs per a religiosos i religioses destinades a Catalunya provinents d’altres parts de la península, d’Europa o d’altres continents. El curs inclou una formació sobre la realitat social, cultural, històrica i religiosa de Catalunya i la presentació de diverses obres i centres dels religiosos. Una de les sessions del curs es farà a Montserrat, per visitar el Santuari i el Monestir de Sant Benet.

Els religiosos, xarxa de diàleg

D’altra banda, el pare Màxim Muñoz, ha emmarcat l’Assemblea en els “moments molt difícils en el terreny polític a casa nostra” en el que “les coses no semblen anar per camins de diàleg i distensió”. Ha destacat que el recent missatge dels bisbes catalans apunta “al veritable problema de fons: que ‘en relació a Catalunya existeix un problema polític de primer ordre'”. Un dels problemes principals és la situació de presó preventiva dels líders polítics i socials catalans que “hi ha juristes de molt prestigi, gens sospitosos d’independentisme, i entitats internacionals com Amnesty Internacional que consideren aquesta situació com a una clara vulneració dels drets humans”.

Com a religiosos i religioses, ha afegit que com demanen els bisbes catalans en aquest moment “la cohesió social, la concòrdia, el sentir-nos propers els uns als altres i el respecte als drets de totes les persones que viuen a Catalunya han de ser un dels nostres objectius prioritaris”. Segons el pare Màxim Muñoz, “la vida religiosa hi té un gran paper a fer, ja que la nostra proximitat a la gent i el nostre arrelament en el territori, ens permet fer xarxa i establir relacions i contactes entre persones i col·lectius diversos, començant lògicament per les nostres comunitats i congregacions”.

78ena Assemblea

La 78ena Assemblea ha comptat amb la presència de Mariña Ríos, presidenta de la Conferència Espanyola de Religiosos,  que hi ha assistit com a Provincial de la Companyia de Maria d’Espanya.

L’Assembla s’ha iniciat amb un missa presidida pel bisbe Romà Casanova, bisbe de Vic i responsable de la relació amb la vida religiosa de la Conferència Episcopal Tarraconense, que ha participat en la resta de la jornada. En l’Assemblea s’ha tingut present al germà marista Valerià Simó, mort recentment i que va ser secretari general de l’URC del 1998 al 2002. I s’ha celebrat l’ordenació del pare Cristòbal López, fins ara inspector de la Inspectoria Salesiana de Maria Auxiliadora, com a arquebisbe de Rabat.

L’Assemblea de l’URC es reuneix dues vegades a l’any i aplega els superiors i superiores generals i provincials, abats i abadesses, priors i priores, delegats de congregacions i delegats episcopals per la vida consagrada que representen les més de cent congregacions i instituts de vida consagrada presents a Catalunya.