Skip to main content

Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat, va impartir una jornada de formació a 100 religiosos i religioses de l’URC el dissabte 10 de febrer al col·legi Santa Dorotea de Barcelona. Una jornada inclosa en el programa de formació continua que ofereix la Unió de Religiosos de Catalunya i que va tractar sobre noves metodologies que han sorgit els últims anys en els estudis de l’Evangeli de Joan. Pou i Muntaner va fer-ne un anàlisi des del punt de vista psicològic, sociològic i literari. Antoni Pou i Muntaner és psicòleg, doctor en teologia fonamental i docent a la Facultat de Teologia i a l’Ateneo Sant’Anselmo a Roma, entre d’altres.

El teòleg va parlar de la Bíblia com “el cor i la font d’on brolla la teologia i el pensament de l’Església”. L’estudi d’aquest text ha canviat al llarg del temps, adaptant-se als canvis de pensament cultural. Als anys 80-90 s’estudia l’Evangeli de Joan des del punt de vista sociològic, en que es discuteix sobre quin tipus de grup és la comunitat de Joan. Més endavant, l’aproximació literària a l’Evangeli de Joan consisteix a analitzar-lo com una novel·la, s’analitzen els personatges i la trama. Finalment, a través de la interpretació psicològica es planteja què passa quan l’Evangeli s’interpreta com un somni.